BAS Konsult, Lummelunda

MÖJLIGHETENS HORISONT

MARKNADSANALYS - LOBBYING - EVENTPLANERING - MARKNADSFÖRING - BIDRAGSREDOVISNING - BREDBANDSUTVECKLING

BAS Konsult har mer än 50 års samlad erfarenhet

från privat och offentlig sektor inom Sverige, EU och USA

 

Tillsammans skapar vi möjligheter

OneWeb 2012 © Copyright